stromatolites پرکامبرین در سازند Siyeh، پارک ملی یخچال. در سال 2002، مقاله ای در مجله علمی طبیعت نشان می دهد که این 3.5 Ga (به میلیارد ساله) سازندهای زمین شناسی حاوی میکروب سیانو باکتری های فسیل شده. این نشان می دهد آنها شواهدی از یکی از اولین اشکال شناخته شده حیات بر روی زمین می باشد.