برو به نوشته ی مادر

به گفته محققان می توان استدلال کرد که این تغییر عنصری کلیدی در پیدایش تنوع در میان گونه هومینیدها بود

تحلیل فسیل به جا مانده از دندان اجداد اولیه انسان نشان می دهد که آنها حدود ۳.۵ میلیون سال قبل با تغییر عادات غذایی شروع به خوردن علف و احتمالا گوشت حیوانات کردند.

موجودات شبیه به انسان مثل گوریل و شامپانزه های امروزی پیش از آن از غذاهای جنگلی تغذیه می کردند.

محققان فسیل های دندان ۱۱ گونه هومینید و سایر پستانداران عالی که در شرق آفریقا کشف شده بود را تحلیل کردند.

نتایج این مطالعه در نشریه اقدامات آکادمی ملی علوم چاپ شده است.

بسیاری از اجداد اولیه انسان مثل شامپانزه هایی که امروز زیست می کنند در جنگل ها زندگی می کردند و رژیم غذایی آنها شامل برگ، بوته و میوه درختان بود.

اما دانشمندان اکنون دریافته اند که این وضع ۳.۵ میلیون سال قبل در گونه استرالوپیتکوس آفارنسیس و کنیانتروپوس پلاتیوپس تغییر کرد.

رژیم غذایی این گونه ها شامل علف، گیاهان علفزار و احتمالا گوشت حیواناتی که از این گیاهان تغذیه می کردند بود و آنها در فضای باز ساوانای آفریقا زندگی می کردند.

مطالعه تازه نشان می دهد که نه فقط این گونه ها در آنجا زندگی می کردند، بلکه به تدریج شروع به مصرف غذاهای بیشتر از ساوانا کردند.

محققان نمونه های ۱۷۵ موجود از ۱۱ گونه مختلف هومینید که قدمتشان از ۴.۱ میلیون تا ۱.۴ سال بود را بررسی کردند.

رژیم آنها با کمک ترکیب شیمیایی دندان هایشان تشخیص داده شد. این کار با شناسایی ایزوتوپ های مختلف کربن در دندان ها که هر کدام نمایانگر یک نوع غذاست انجام می شود.

محققان می گویند که این تغییر عملا مکانیزم های تکاملی را عوض کرد و به تغییرات عمده در شیوه زندگی این موجودات منجر شد.

یک نتیجه این بود که طیف گسترده تر غذاها جهان این موجودات را گسترش داد به این معنی که آنها توانستند به زیستگاه های بازتر نقل مکان کنند.

به علاوه به گفته محققان می توان استدلال کرد که این تغییر عنصری کلیدی در پیدایش تنوع در میان گونه هومینیدها بود.

اما یک سوال مهم همچنان بی پاسخ مانده: اینکه اصولا چرا این موجودات در جستجوی غذای تازه پا به جهان ورای جنگل ها گذاشتند.