دودیسی جنسی.
بین قرقاول نر(سمت راست) و ماده (سمت چپ) تفاوت چشمگیری در رنگ و اندازه وجود دارد