«عنترها» هم دموکراسی دارند!

بابون نام دسته‌ای از میمون‌های آفریقایی است که خود دارای پنج گونه متفاوت است. نام دیگر بابون «عنتر دم‌کوتاه» است. سبک زندگی عنترها اقتدارگرایی بوده و حالا نشانه‌هایی از دموکراسی بین آن‌ها دیده شده است.
 
به گزارش فرادید به نقل از ساینس مگ، در اغلب حیوانات یکی به عنوان حاکم در نظر گرفته می‌شود و حیوانات دیگران باید از او تبعیت کنند. به عنوان مثال شیرها را در نظر بگیرید که همواره یک فرمانده دارند و شیرهای دیگران باید از او تبعیت کنند.
 
عنترهای دم‌کوتاه هم از این قاعده مستثنی نیستند و آن‌ها نیز یک فرمانده برای خود دارند. اما در بررسی‌های انجام شده مشخص شد زمانی که موسم سفر فرا می‌رسد، آن‌ها از طریق دموکراسی مقصد خود را انتخاب می‌کنند. البته نکته اصلی در اینجا است که عنترها یا همان بابون‌ها (Baboon) به شکلی سلسله مراتبی زندگی می‌کنند و هر فرد از بالادستی خود حساب می‌برد. به همین دلیل این یافته دانشمندان را شگفت‌زده کرده است.
پیش‌تر مشخص شده بود که نرهای بزرگتر و قوی‌تر برای جفت‌گیری یا خوردن غذا راه خود را با کنار زدن دیگران باز می‌کردند. اما در تحقیق اخیر مشخص شد که در تعیین مقصد سفر، جایگاه اجتماعی و جنسیت اهمیتی ندارد و دلیلش هم احتمالا این است که این تصمیم در مورد کل گروه است.
 
روش دست یافتن به چنین نتایجی توسط این گروه از دانشمندان نیز به نوبه خود جالب است. دانشمندان ۲۵ بابون را در کنیا مشخص کرده و قلاده‌های مجهز به GPS به آن‌ها بستند تا لحظه به لحظه‌ی حرکات این 25 بابون را در طول 14 روز ردیابی کنند. عادات غذا خوردن، بازی کردن و کارهای روزمره این بابون‌ها از این طریق مشخص شد. دانشمندان موفق شدند حرکت هر حیوان نسبت به دیگری را نیز با کمک این داده‌ها بررسی کنند.
 
تحلیل انجام‌شده نشان داد که برخی از عنترهای دم‌کوتاه «آغازکننده» هستند، بدین معنا که برخی از آن‌ها وقتی در گروه هستند چند قدم از دیگران دور می‌شوند. اگر عنترهای دیگری هم این کار را انجام دهند، بنابراین کل گروه به دنبال او حرکت خواهند کرد. اما اگر هیچ عنتری به دنبال او راه نیفتاد، تصمیم گروهی این خواهد بود که همان‌جا بمانند. همچنین این تیم تحقیقاتی دست یافتند که هنگام سفر، در یک گروه از عنترهای دم‌کوتاه چندین آغازگر وجود دارد و گروه در نهایت به یک سمت خاص مورد توافق همه حرکت خواهد کرد.
 
از طرف دیگر، اگر بابونی مخالف باشد، بابون‌های دیگر اعتراض آوایی نخواهند کرد. آن‌ها در عوض یک گام به سمت گروه مورد نظر خود برمی‌دارند و آرام آرام به آن سمت حرکت می‌کنند تا بدین وسیله رای و نظر خود را به دیگران نشان دهند. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی در جوامع کاملا سلسله مراتبی، حل کردن مرافعات از طریق تساوی گرایی بسیار بهتر از مشت‌زنی و اعمال خشونت است و این مسئله به طور قطع فواید فرگشتی برای بابون‌ها یا همان عنترهای دم‌کوتاه خواهد داشت.
/ 0 نظر / 45 بازدید