اثر انسولین در جذب گلوکز و متابولیسم.(1) انسولین به گیرنده خود متصل می شود. (2) شروع به فعال سازی آبشاری زنجیره ای از پروتئین ها می کند . (3) این شامل: انتقال از اشباع شده -4 انتقال دهنده برای غشا پلاسما و ورود گلوکز . (3 ) سنتز گلیکوژن. (4 ) گلیکولیز . (5)و سنتز اسید چرب 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید