سرمنشا تکامل پرندگان

برو به وشته ی مادر

فسیل این پرنده 160 میلیون ساله در چین کشف شد

فسیل شناسان موفق به یافتن فسیلی در چین شده اند که ممکن است اولین موجود در خط تکاملی پرندگان باشد.

قدمت این موجود که آثار چیزی شبیه به پر بر آن هست ۱۶۰ میلیون سال است.

دانشمندان به آن نام آرورنیس یا "مرغ سحر" داده اند.

اهمیت این کشف که جزئیات آن در نشریه نیچر تشریح شده این است که به درک چگونگی تکامل پرندگان از دایناسورها کمک می کند و همچنین به درک این موضوع که پرواز با بال چگونه آغاز شد.

این فسیل روی تخته سنگی حک است که از بستر مشهور فسیل ها در استان لایونینگ بیرون کشیده شده.

این موجود با ۵۰ سانتیمتر قد از نوک منقار تا دم تقریبا اندازه مرغ است. استخوان بندی آن خیلی بدوی است بنابراین به گفته محققان درست در نقطه آغازین شکل گیری پرندگان قرار می دهد.

این مطالعه را پاسکال گودفرویت از موسسه سلطنتی علوم طبیعی بلژیک هدایت کرده است.

/ 0 نظر / 20 بازدید