آزمایش دی ان ای تا ببینید اصل و نسب هزار ساله تان به کجا می رسد

 

بی بی سی : خیلی از ما می دانیم اجدادمان دو سه نسل قبل کجا زندگی می کرده اند. اما یک هزار سال پیش چطور؟ تا پیش از این آزمایشهای دی ان ای می توانستند جواب این سوال را در یک محدوده چندصد کیلومتری بدهند. اما حالاا محققان می گویند روش تازه ای یافته اند که می توانند با آزمایش دی ان ای، ریشه یک نفر را - هر کجای کره زمین که باشد - تا یک هزار سال پیش رد یابی کنند. آناهیتا شمس در جست و جوی اطلاعات بیشتر، و پیدا کردن اجداد هزار سال پیشش، به دانشگاه شفیلد رفته و با یکی از محققان صحبت کرده است.

/ 0 نظر / 16 بازدید