تصاویر داروین از تنوع منقار در سهره های جزایر گالاپاگوس، که نگه داشتن 13 گونه از نزدیک مرتبط است که بیشتر به طور قابل توجهی در شکل منقار آنها متفاوت است. منقار از هر گونه به غذا ترجیح داده آن مناسب است، نشان می دهد که شکل منقار تکامل توسط انتخاب طبیعی.

/ 0 نظر / 15 بازدید